MÁTE ZÁJEM O INVESTICI? KONTAKTUJTE NÁS

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

STARTEEPO Invest,

investiční fond s proměnným

základním kapitálem, a.s.

Ostrovní 126/30,

110 00, Praha 1

info@starteepo.com

www.starteepo.com

Copyright © 2020 STARTEEPO s.r.o.

DOPRAVA

BUDOUCNOSTI

KLÍČOVÉ TRENDY

PRO SEKTOR DOPRAVY

GLOBÁLNÍ RŮST TRHU

Analytici předpokládají, že světové prodeje osobních automobilů budou taženy především poptávkou z rozvíjejících se ekonomik.

Rozvinuté ekonomiky naopak čeká stagnace.

Celkem mají však globální prodeje dosáhnout

za rok 2025 hodnoty 112 miliard USD

(vs. 89 miliard USD v roce 2015).

Prodeje rozvíjející se ekonomiky

Prodeje rozvinuté ekonomiky

Elektromobilita by navíc měla významně růst na významu i na úkor klasických spalovacích aut.

Stejnou měrou lze očekávat i nárůst využití autonomních systémů bez ohledu na typ pohonu.

Podíl elektromobilů na nově registrovaných vozech (odhad v %)

2020

2025

2030

zdroj dat: Goldman Sachs, IVG

 

EKOLOGIE

Klimatické změny ve světě nutí k vyšší regulaci znečištění a k vyšší ochranně životního prostředí.

Doprava má globálně 22% podíl na produkci skleníkových plynů. Odhaduje se, že celkové

CO2 emise dosáhnou v roce 2035 1,75 násobku hodnot roku 1999.

ELEKTROMOBILITA

zmírní negativní dopad působení lidstva.

BEZPEČNOST

Ročně je v důsledku dopravních nehod celosvětově usmrceno více než 0,5 milionu lidí a více než 7 milionů vážně zraněno. Otázka bezpečnosti v dopravě je tak více než aktuální.

V roce 2025 bude navíc již 10 % populace starší 65 let. Jedná se z pohledu dopravní bezpečnosti o vysoce rizikovou skupinu.

AUTONOMNÍ SYSTÉMY

zajistí bezpečnější dopravu.

URBANIZACE

Očekává se, že v období 2010 - 2025 vzroste populace velkých měst o více než 50 %, a to vlivem urbanizace.

Lze tak předpokládat, že infrastruktura bude více zatížena a bude tlak na řešení v rámci konceptu chytrých měst. Již dnes tráví např. průměrný obyvatel Japonska zhruba 30 hodin ročně na cestě v kolonách.

AUTONOMNÍ SYSTÉMY

pomohou řešit dopravní kolapsy.

VYŠŠÍ KONKURENCE

Výroba automobilů je stále více o technologiích nežli o klasické strojařině. Elektromotory jsou navíc méně náročné na výrobu, jelikož se skládají co do počtu zhruba z pouhé třetiny dílů oproti klasickým spalovacím motorům.

 

Jejich výroba je tak v mnohém jednodušší a do sektoru tak mohou proniknout i technologické firmy s cílem konkurovat tradičním automotive značkám.

ELEKTROMOBILITA

otevře trh novým hráčům.

AUTONOMNÍ SYSTÉMY

Trh pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) by měl dle odhadů analytiků dosáhnout v roce 2025 velikosti 67,43 mld. USD vs. 14,45 mld. USD v roce 2016. Očekává se tedy průměrný růst segmentu

o 19,0 % ročně.

zdroj dat: Grand View Research

 

ZASTOUPENÍ SEGMENTU AUTONOMNÍCH SYSTÉMŮ V NAŠEM PORTFOLIU

Největší světový výrobce autonomních vozů. Sektor zemědělství bude mezi prvními plně autonomními.

Více na našem blogu...

Region: USA

Měna: USD

Podíl v portfoliu: 2,46 %

EPS růst: 12,62 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Americký výrobce GPU procesorů, jehož řešení autonomních systémů řízení patří mezi ty nejrozšířenější na světě.

Více na našem blogu...

Region: USA

Měna: USD

Podíl v portfoliu: 4,40 %

EPS růst: 26,93 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Evropská jednička ve vývoji a výrobě mikročipů se zaměřením nejen na automotive,

ale i na IoT.

Více na našem blogu...

Region: Německo

Měna: EUR

Podíl v portfoliu: 2,18 %

EPS růst: 10,44 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Pozn.: Hodnota "Podíl v portfoliu" představuje podíl daného titulu na majetku fondu k 31.12.2018. Podíly jednotlivých složek v portfoliu se v čase mění. Hodnotou "EPS růst" se rozumí předpokládaný průměrný meziroční nárůst ukazatele zisku na akcii v období 2018 - 2020 dle odhadů analytiků oslovených agenturou Reuters.

NA JAKÉ DALŠÍ TRENDY SÁZÍME U AUTONOMNÍCH SYSTÉMŮ?

V roce 2030 bude pokročilá elektronika v autech představovat 50 % celkových nákladů na jejich výrobu (vs. 30 % v roce 2010). Poptávka po výpočetním výkonu tak značně poroste.

Segment zemědělství dosáhne vyšší míry autonomie mnohem dříve něž běžná osobní doprava. A to jak z důvodu nákladů na technologie,

tak i z důvodu regulace. 

zdroj dat: Statista

ELEKTROMOBILITA

NA JAKÉ DALŠÍ TRENDY SÁZÍME U ELEKTROMOBILITY?

Do roku 2027 by měla poptávka po lithiu vzrůst o 650 % oproti hodnotám z roku 2017. Hlavním tahounem poptávky budou výrobci dobíjecích baterií.

Většina elektromobilních technologií je do EU dovážena z Asie. Evropská komise se tak již nechala slyšet, že bude podporovat lokální producenty.

zdroj dat: mining.com, europa.eu

 

Evropská unie hodlá podpořit evropský trh mezi lety 2020 - 2030 investicemi ve výši 10 mld. EUR za účelem vývoje technologií snižující emise CO2. Mezi takovéto technologie patří i technologie elektromobility.

zdroj dat: europa.eu

ZASTOUPENÍ SEGMENTU ELEKTROMOBILITY V NAŠEM PORTFOLIU

Největší světový producent lithia, které je nezbytné pro výrobu dobíjecích elektrobaterií.

Více na našem blogu...

Region: USA

Měna: USD

Podíl v portfoliu: 3,17 %

EPS růst: 9,27 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Přední evropský výrobce elektrobateriových systémů zaměřený především na hromadnou a osobní dopravu.

Více na našem blogu...

Region: Německo

Měna: EUR

Podíl v portfoliu: 5,77 %

EPS růst: 83,33 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Německá firma vyrábějící unikátní produkční linky pro výrobu elektrických komponent pro automotive a další odvětví.

Více na našem blogu...

Region: Německo

Měna: EUR

Podíl v portfoliu: 3,69 %

EPS růst: 9,47 % p.a.

Detail akcie na Reuters...

Pozn.: Hodnota "Podíl v portfoliu" představuje podíl daného titulu na majetku fondu k 31.12.2018. Podíly jednotlivých složek v portfoliu se v čase mění. Hodnotou "EPS růst" se rozumí předpokládaný průměrný meziroční nárůst ukazatele zisku na akcii v období 2018 - 2020 dle odhadů analytiků oslovených agenturou Reuters.

Kromě autonomních systémů

a elektromobility bedlivě sledujeme

(i když zatím bez konkrétní investice)

i komerční využití dronů, dobývání vesmíru i dopravní koncepty

chytrých měst včetně aspektů

sdílené ekonomiky...